تبلیغات کلیکی

تبلیغات بر اساس کلیک
تبلیغات بر اساس کلیلک مشتری

تبلیغات کلیکی

مزایای قانع کننده ای برای تبلیغات PPC وجود دارد. PPC به اختصار پرداخت در ازای کلیک گفته می شود. به این معنا که کاربران تبلیغات شما را می بیند در صورتی نیاز به آن محصول تبلیغ شده بروی آن کلیک می کنند. ثبت هزینه زمانی رخ می دهد که مشتری روی تبلیغات شما کلیک کند. بدین معنا که مشتری وارد سایت و یا اپلیکیشن شما شده است.

اما مهمترین مزایای استفاده از PPC چیست؟

  • ورودی سریع ارائه می دهد.
  • نتایج قابل اندازه گیری و پیگیری آسان است.
  • با کانال های بازاریابی دیگری کار می کند.
  • اطلاعات مفیدی برای حفظ منابع مالی ارائه میکند.

PPC می تواند تاثیر عمده و مثبتی بر روی اکثر شرکت ها و برند ها داشته باشد. اگر شما هیچگاه بازاریابی PPC را انجام ندهید، احتمالا از ترافیک و درآمد باارزش خارج می شوید و سهم مالی خود را از بازار آنلاین از دست می دهید.

بهترین بازدهی تبلیغات کلیلکی
بهترین بازدهی تبلیغات کلیلکی
  • دستیابی به هدف کسب و کار

این اغلب دلیل قانع کننده ای برای استفاده از تبلیغات PPC است. PPC می تواند به شما در دستیابی به تعداد زیادی از اهداف کسب و کار و بازاریابی کمک کند. این اهداف شامل افزایش نرخ بازدید برند شما توسط کاربران و در نتیجه افزایش شهرت و فروش محصولات خواهد بود. در این روش تقریبا همه اهداف تبلیغات شما قابل ردیابی است. PPC یک ابزار قدرتمند برای هماهنگ کردن مشتریان برای دستیابی به اطلاعات مورد نیازشان است.

در دوران بازاریابی محتوا و رهبری تفکر، PPC می تواند از طریق بازاریابی محتوای تبلیغاتی، صندوق الکترونیکی پستی شما را بدرستی با مشتریان پر کند که شما بتوانید مشتریان هدفمند بیشتری داشته باشید.

PPC می تواند بخش های زیادی از فروش و رشد چشم اندازهای شما را پشتیبانی کند. صرف نظر از مجموعه ای از اهداف مشخص شده در دیگر روش های تبلیغاتی، روش PPC می تواند به طور موثر تنظیم شود.

قابلیت کنترل تبلیغات کلیکی
قابلیت کنترل تبلیغات کلیکی
  • قابلیت کنترل در اهداف شما

فرض بر اینکه شما دو محصول در مجموعه کسب و کاری خود دارید که نرخ فروش آن برای شما جالب شده است. یک محصول آلفا که بسیار پر فروش است و دیگری محصول بتا که شاید ماهی ۲ بار از  آن فروخته میشود. فرض را بر این می‌گیریم که محتوای تولید شده برای هر دو محصول در یک استاندارد قرار میگیرد. چرایی نوع فروش بسیار جای بحث دارد، اما میتوان با تکنیک تبلیغات کلیکی، فروش محصول بتا را به محصول آلفا نزدیک کرد.

با استفاده از تکنیک محلی در تبلیغات کلیکی، محصول بتا می تواند در محدوده جغرافیای خاص، با شرایط خاص مشتری به نمایش در بیاید. با این تکنیک محصول کم فروش را در معرض نمایش بیشتری خواهید گذاشت. با این تکنیک تبلیغات کلیکی، مشتری نسبت به نیاز خود، وارد صفحه ایی می شود که به آن علاقه دارد.